Contabilitate Asociatie de Proprietari

Oferim servicii contabile pentru asociatii de proprietari in conformitate cu:

 • Legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Asociatiilor de Proprietari;
 • HG 1588/2007 privind normele de aplicare a Legii 230/2007;
 • Legea 81/1991 privind contabilitatea societatiilor comerciale care reglementeaza modul de organizare si conducere a contabilitatii;

Serviciile contabile constau in:

 • preluarea documentelor primare si inregistrarea cronologica a acestora;
 • delimitarea documentelor aferente activitatii fara scop patrimonial de cele cu scop patrimonial;
 • preluarea Registrului de Casa;
 • inregistarea facturilor de apa, gaze, caldura, electricitate, ascensor, etc;
 • inregistrarea citirilor diferitelor contoare ale blocului si ale fiecarui apartament in parte;
 • repartizarea cheltuielilor pe fiecare apartament in functie de numarul de persoane si de suprafata;
 • intocmirea listelor de plata;
 • intocmirea Declaratiei 112 si a statelor de plata;
 • intocmirea ordinelor de plata;
 • intocmirea declaratiilor lunare, trimestriale, semestriale si anuale;
 • intocmirea fiselor pe apartament;
 • completarea Registrelor Contabile obligatorii;
 • intocmirea registrelor pentru diferite fonduri: rulment, reparatii, penalizari, etc;